Child pages
  • Kundreskontra

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Ekonomi > Fakturering > Kundreskontra

Kundreskontran används för att ta ut aktuell reskontra per ett valt datum bakåt i tiden och visar alla fakturor som vid valt datum är obetalda. En sammanställning av en enskild kunds kundfordringar kan göras från Fakturalistan genom att söka fram kundens obetalda fakturor.