Child pages
  • Kassaremsa

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Ekonomi > Kassa > Kassaremsa, alternativt om du befinner dig i kassan så tryck på snabbknappen "Kassaremsa".

Kassaremsan visar all försäljning som skett i ett visst datumintervall. Det går att filtrera på produkt, betalsätt och kassaenhet samt att söka på kvittonummer.

(Klicka på bilden för att få den större)

Återköp

Markera de rader du vill återköpa och klicka på "Återköp". Kassan öppnas och de valda raderna visas.

Kvittokopia

Sök rätt på kvittot du vill ta ut en kopia av. Dubbelklicka på det och klicka på "Rapport". (Ett kassaregister får inte skriva ut mer än en (1 st) kopia av ett kassakvitto).

Utskrift av kassaremsa

Sök fram aktuella transaktioner, markera dem och klicka på "Rapport".