Child pages
  • Fakturainbetalningar

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Ekonomi > Fakturering > Fakturainbetalningar

Här kan man söka fram de fakturor med betaldag i ett specifikt tidsintervall. Man kan också söka fram alla inbetalningar som är kopplade till en viss inbetalningsjournal. Förutom "Betaldag" visas även "Belopp", "Betalsätt", "Fakturanummer", "Kund", "Organisation" och "Inbetalningsjournal".