Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • "Otillåtna konton" visar alla produkter som är kopplade till konton som inte har kryssrutan "Används på produkter" eller konton kopplade till konton som är raderade.
  • "Felaktig momsgrupp" visar alla produkter som är kopplade till en annan momsgrupp än den som angetts på kontot.