Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Vi behöver tillgång till kundens Användarnamn (Merchantid) och Lösenord (Secret) för Klarna.
 • Kunden behöver ha en sida för villkor.
Brponly
TitleInstallation

Installation

 • Aktivering av Klarna är en addon (useKlarnaCheckout)
 • Fyll i kundens Användarnamn (klarnaMerchantId) samt lösenord (klarnaPassword) för klarna i Inställningar.
 • Fyll i URL till sida för villkor (klarnaTermsUrl).
 • Om kunden behöver göra "capture" vid ett senare tillfälle, ex om de säljer varor, kryssas inställningen "klarnaDelayedCapture" i.
 • Om kunden har en extern checkout-sida fylls URL till denna i under "klarnaExternalCheckoutPage".
 • Om kunden hostar Klarnas confirmation-snippet själva (vilket rekommenderas) kryssas "klarnaExternalConfirmationPage" i.
  Om denna inte är ikryssad kommer kunden efter beställning att landa på en sida som hostas av oss.
  Om de inte klickar sig vidare därifrån kommer inte integratören att få en bekräftelse på att köpet gått igenom.

Begränsningar

 • Klarna kräver att en "capture" (då pengar faktiskt dras) görs innan vad de köpt levereras (ex varor har skickats).
  För att komma runt detta kan man slå på inställningen "klarnaDelayedCapture" som gör att integratören gör capture vid ett senare tillfälle.
  Detta görs genom endpoint "external/payment/capturepayment/<orderid>?hash=<hash>".
 • Klarna kräver att deras "confirmation-snippet" visas vid avslutat köp.
  Vi hostar en sådan sida med en knapp för att komma tillbaka till integratörens sida.
  Om den knappen inte används får inte integratören någon bekräftelse på att köpet slutförts vilket kan medföra problem.
  Därför rekommenderas inställningen "klarnaExternalConfirmationPage".
  För att den ska kunna användas måste integratören rendera "snippeten" på landningssidan efter slutfört köp.