Child pages
  • Debitering av autogiroabonnemang

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

När man valt att fakturera ett antal abonnemang som saknar medgivande och har konfigurerat för att använda faktureringsavgift så kommer det att finnas ytterligare ett val i slutför debiterings dialogen. Detta val är huruvida faktureringsavgift ska läggas till eller inte. Defaultvärdet på detta val ges av inställningen "Lägg till faktureringsavgift på AG utan medgivande".

Det är även möjligt att ange en särskild produkt för denna faktureringsavgift med inställningen "Produkt för faktureringsavgift AG utan medgivande". I annat fall används ""Produkt för faktureringsavgift".

...