Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Brponly
TitleInställning

Förutsättningar

 • Lägsta version med Churn prediction men inte MailChimp eller push är 2019.1408
 • En installation av BRP Cloud.
 • Vi kan i dagsläget endast installera BRP Cloud för kunder hostade hos Netono - inte egenhostade. För installation av BRP Cloud, kontakta Anders.
 • En aktiv schemaläggare

Driftsättning

 1. Aktivera
  1. Sälj lägger upp licensabonnemang som aktiverar inställningen "useCustomerRetention" på anläggningsnivå (feature toggle). Se  Licenshantering addons (Se avsnitt. Aktivera addon). Skapa licensabonnemang i BRP Prod och aktivera enligt beskrivning i dokumentation
  2. Aktiverade funktioner hämtas av installationen under natten. Alternativt aktivera manuellt för att spara tid.
 2. Konfigurera
  1. Inställning "infoFromEmail" anger vilken e-postadress som är avsändare av de utskick som görs från customer retention. Sätts på installationsnivå och kan inte vara olika per anläggning.
  2. Schemalagda aktiviteten "Uppdatera kundsegment" ska vara satt till "Scheduled" (aktiverad)
  3. Tillval: Måluppfyllnad
   • Schemalagda aktiviteten "Uppdatera måluppfyllnad för kundsegmentsåtgärder" ska vara satt till "Scheduled" (aktiverad)
  4. Tillval: Mailchimp
   • konfigurerat enligt MailChimp Konfiguration
   • mailchimpFromAddress
   • mailchimpFromName
   • Syncen bör vara igång och ha flaggan "syncall=true" satt
  5. Tillval: Push
 3. Åtkomst
  1. Funktionen är tillgänglig i kundens installation av BRP Cloud under https/*.brpsystems.com/salesmanagement/
  2. Förutsätter att användaren har rättigheten "Modul - BRP Sales management"


...