Child pages
  • Personalliggare

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Beskrivning funktion

Personalliggaren finns under "Hantera -> Personalliggare" och genererar en rapport på alla tidsstämplingar av anställda under ett datumspann.

Även borttagna/ändrade tidsstämplingar finns kvar i rapporten, då överstrukna (se bilaga).

 

Förutsättningar

 Personalliggaren Personalliggaren finns tillgänglig för anläggningar som har "Tidsrapportering premium" och rapporten .
Rapporten kan tas ut av personal med behörighetbehörigheten "Personalliggare".

 

Exempel

 

Brponly
TitleKonfiguration

Konfiguration

Konfiguration som rör BRPs personal.