Child pages
  • Samtycken

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

View file
namesubscription_contract4_html.pdf
height250
Brponly
TitleRapportmallar

I nuläget laddas samtyckesmallen för det språket som anläggningen är inställd på oavsett av vilket språk rapportmallen skapas för.

 

Från https://brp.zendesk.com/agent/tickets/271412 om när vi tittar på samtycken:

Helena BruceAug 16, 2018 15:57(assign)
Tillåt massutskick vid e-Post används på följande ställen:
* För att avgöra om en person ska synkas till MailChimp.
* För att avgöra om en person ska synkas till Carma.
* Vi kollar på detta om man från person-Vyn eller organisation-Vyn försöker skicka mail till många personer, och tar bort personer som inte tillåter massutskick.
* Vi kollar på detta när vi skickar mail triggade av en uppföljningspunkt.
* Vi synkar med denna information till Digis.
* Vi synkar med denna information i en hög special gjorda exportmallar. (ex Questback åt Fitness24seven) .

Tillåt massutskick vid sms används på följande ställen:
* Vi kollar på detta när vi skickar sms triggade av en uppföljningspunkt.
* Vi kollar på detta om man från person-Vyn försöker skicka sms till många personer och tar bort personer som inte tillåter massutskick.
* Vi synkar med denna information till Digis.

-----
Jag ser inte att "Tillåt massutskick vid e-post" påverkar fakturadistribution alls.
Gjorde till och med ett test i min testdatabas med att skicka en faktura via distribution e-post, till en kund som inte hade tillåta massutskick och det gick jättebra.