Child pages
  • Samtycken

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Funktionaliteten har från version 2018.XXXX (avvaktar merge till slut på semestern) 3504 ändrats till att tillåta egendefinierade samtycken (förutsätter tillägget GDPR Tools).

Märkbara ändringar efter uppdatering: 

...