Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Brponly
TitleSQL för att lägga in dimensioner på bokningar och köp
Expand
titleSQL för att lägga in dimensioner på bokningar och köp

X=DimensionsNr. 1 är den den som är längst upp på Ekonomi - Inställningar - Dimensioner och 2 är den som är längst ned.

Code Block
--För att sätta enligt dimensioner på produkter
--Sätta dimension på bokningar
update orderitem oi join product p on p.id=oi.product set oi.objectX=p.objectX where p.objectX is not null;
--Sätta dimension på köp
update registeritem ri join orderitem oi on oi.id=ri.orderitem set ri.objectX=oi.objectX where ri.orderitem is not null;
update registeritem ri join product p on p.id=ri.product set ri.objectX=p.objectX where p.objectX is not null;
update registeritem ri join valuecard v on ri.valuecard=v.id join product p on p.id=v.product set ri.objectX=p.objectX where ri.class='registerpaymentitem' and p.objectX is not null and ri.valuecard is not null;
--Sätta dimension på abonnemang
update subscription s join product p on p.id=s.product set s.objectX=p.objectX where p.objectX is not null;
--Sätta dimension på periodiseringsköp
update registeritem child join registeritem_periodiseringitems ripi on ripi.periodiseringItemId = child.id join registeritem as parent on parent.id = ripi.parentId set child.objectX = parent.objectX where 1;
update registeritem child join registeritemsubitems risu on risu.subid = child.id join registeritem as parent on parent.id = risu.parentId set child.objectX = parent.objectX where 1;


Code Block
--För att sätta enligt dimensioner på konton
--Sätta dimension på bokningar
update orderitem oi join product p on p.id=oi.product join account a on a.id=p.account set oi.objectX=a.fixobjectX where a.fixobjectX is not null;
--Sätta dimension på köp
update registeritem ri join orderitem oi on oi.id=ri.orderitem set ri.objectX=oi.objectX where ri.orderitem is not null;
update registeritem ri join product p on p.id=ri.productjoinproduct join account a on a.id=p.account set ri.objectX=a.fixobjectX where a.fixobjectX is not null;
update registeritem ri join valuecard v on ri.valuecard=v.id join product p on p.id=v.productjoinproduct join account a on a.id=p.account set ri.objectX=a.fixobjectX where ri.class='registerpaymentitem' and a.fixobjectX is not null and ri.valuecard is not null;
--Sätta dimension på abonnemang
update subscription s join product p on p.id=s.product join account a on a.id=p.account set s.objectX=a.fixobjectX where a.fixobjectX is not null;
--Sätta dimension på periodiseringsköp
update registeritem child join registeritem_periodiseringitems ripi on ripi.periodiseringItemId = child.id join registeritem as parent on parent.id = ripi.parentId set child.objectX = parent.objectX where 1;
update registeritem child join registeritemsubitems risu on risu.subid = child.id join registeritem as parent on parent.id = risu.parentId set child.objectX = parent.objectX where 1;...