Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Brponly
Titleleveransrutin
  1. Beställning av BI ska till leverans
  2. Uppdatering av BRP till 2018.24023501
  3. Licens/abonnemang upplagt i BRP av Elin
  4. Vidare till PL
  5. Vidare till Appkonsult
 

Beskrivning funktion

 

Förutsättningar

 

 

...

Business intelligence, förkortat BI, är ett samlingsbegrepp för färdigheter, tekniker, applikationer, processer och metoder för organisationer att bättre förstå sin verksamhet. BRP har utvecklat en integration till Google BigQuery där vi kan spara delar av er data för att sedan presentera det i form av t.ex nyckeltals, medlems- och besöksrapporter med hjälp av Google Data Studio

 

Förutsättningar

Ert BRP behöver konfigureras för att ni ska kunna få BI-rapporter enligt den standard vi har skapat. Se BI konfiguration i BRP för hur ni ska göra det. Efter det är gjort kan vi konfigurera integrationen. För att kunna få tillgång till en BI-rapport krävs ett googlekonto. Om du inte har ett google-kopplat konto så är det enkelt att skapa ett gmailkonto på https://www.gmail.com för enbart detta ändamål.


Komma igång

Skicka ett ärende till oss på support@brpsystems.se och säg att du vill komma igång med Business Intelligence!