Child pages
  • Personalliggare

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

Beskrivning funktion

Rapporten kan tas ut av personal med behörigheten "Personalliggare".

Personalliggaren finns under "Hantera -> Personalliggare" och genererar en rapport på alla tidsstämplingar av anställda under ett datumspann.

Även borttagna/ändrade tidsstämplingar finns kvar i rapporten, då överstrukna (se bilaga).

 

Förutsättningar

Tidrapportering behöver vara driftsatt för installationen och personalen behöver stämpla in och ut med BRP.

Personalliggaren finns tillgänglig för anläggningar som har tillägget "Tidsrapportering premium".
Rapporten kan tas ut av personal med behörigheten "Personalliggare".Kontakta BRPs säljare för mer information.

 

 

Exempel

 

Brponly
TitleKonfiguration

Konfiguration

Konfiguration som rör BRPs personal.