Child pages
 • Fakturera kundkonton

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Det går även att fakturera en specifik persons kundkonto genom att klicka på "Fakturera" efter "Kundkonto" på personkortets ekonomiflik.

Fakturera kundkonto via

...

AG

 1. Markera de konton som du vill fakturera (för att markera alla tryck "Ctrl-A")
 2. Klicka på "Fakturera"
 3. Du får nu en fråga om förfallodag. Ange dragningsdatum.
 4. När du får frågan om du vill skriva ut fakturorna, välj "Nej".
 5. Sök upp fakturorna under Ekonomi > Fakturering > Fakturor (ej skickade). De är skapade som vanliga fakturor och är inte märkta som autogirofakturor. Markera de fakturor som du vill betala via autogiro och klicka på "Autogiro".

Fakturera kundkonto via

...

AG i samband med

...

AG-debitering av abonnemang

 1. Kontakta BRP:s support för att få hjälp med att aktivera Inställningar > Inställningar (Ekonomi) > "Inkludera kundkonto vid debitering av AG-abonnemang"
 2. Samtidigt som du anger förfallodagen för autogirofakturorna kryssar du i "Inkludera kundkonto".