Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Entréprodukter
  1. Skapa och konfigurera produkter enligt sidan entré
  2. Kryssa i Bokbar Bokningsbar via Internet för att produkten ska bli synlig i kundwebben.
  3. Inställningar > Inställningar > "Använd UUID för att generera QR-kod till inpassering" måste vara på. Annars går det inte att skapa giltiga QR-koder.
  4. Inställningar > Inställningar > "Skicka beställningsbekräftelse via e-post vid slutfört internetköp" måste vara på för att få QR-koderna skickat till kunden.
  5. Beskrivningar i entréprodukter kan presenteras med HTML (se Textformatering).
  6. Entrébiljetterna skickas som pdf i ett e-postmeddelande till mottagaren.
  7. Entréprodukten kan ha egen färg på passagedisplayen genom att välja "Använd egen färg" på produktkortet under basuppgifter.
  8. På produktkortet under basuppgifter kan man välja "Kräv personkoppling vid köp i kundwebben" vilket gör att kunden måste logga in alternativt registrera sig för att köpa denna produkt. 

  OBS! Om en entréprodukt har "Kräv personkoppling vid köp i kundwebben" på så kommer inloggning/registrering krävas oavsett vilka andra entréprodukter köps i samband med denna.

 2. Webbkategorier
  1. Webbkategorier används för att gruppera entrébiljetter, t.ex. i "Entré barn" och "Entré vuxen". En entré kan dock finnas i flera webbkategorier.
  2. Skapa och konfigurera produkter enligt sidan Webbkategorier
  3. Kryssa i Visa & Visa på kundwebben för att webbkategorin ska bli synlig i kundwebben.

  OBS! Entréprodukterna som tillhör webbkategorin kommer alltid vara synlig på kundwebben även om produktens schema inte tillåter bokning på vald dag. Dessa produkter är synliga med ej bokbara bokningsbara på dessa dagar och är tydligt markerade som ej bokbarabokningsbara.

 3. Betalalternativ
  1. Entrébiljetterna måste betalas direkt på internet.

 4. Kvitto
  1. Vid köp av entrébiljetter kommer ett kvitto skickas till kunden via e-post.
  2. En kopia på samtliga kvitton som skapas kan skickas till en specifik e-postadress. Den adressen ställs in via Inställningar > Inställningar > "Skicka kvittokopia till".

 5. Bokningsvillkor
  1. Om godkännande av bokningsvillkor krävs av anläggningen behöver dessa alltid accepteras vid köp av entrébiljett, även om dessa godkänts innan.

...