Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Förberedelser för Apple Appstore
  1. Ansök om DUNS-nummer
  2. Skapa apple-id och google-konto
  3. Ansök om utvecklarkonto hos Apple & Google
  4. Betala årsavgift för utvecklarkonto Apple och engångssumma till Google
 2. Texter och grafik
  1. En kvadratisk bild på er logo med måttet 1024x1024 px
  2. En funktionsbild med måttet 1024x500 px till Google play
  3. En laddningsbild med måttet 2732 x 2732 px
  4. Texter till Appstore och Google Play, infosidor och namn på appen
 3. Produktion
  1. BRP skapar appen
  2. BRP Skickar in appen för godkännande av Apple och Google 
 4. Release
  1. Apple och Google godkänner apparna
  2. BRP kontrollerar att allt fungerar som tänkt
  3. BRP skickar länkar till apparna i Appstore och Google Play.

...

 1. Texter till Appstore och Google Play som beskriver apparna, exempel:
  Med denna app kan du enkelt boka dig på pass hos *******

  Du kan:
  - Boka pass
  - Avboka pass
  - Ställa dig i kö för reservplats
  - Se dina bokade pass
  - Få dina bokningar inlagda i kalendern

  I appen loggar du in med samma användarnamn och lösenord som i vår internetbokning.

 2. Max 80 tecken lång text till Google Play,exempel:
  Boka pass hos ********
  Namn för Appen
  När

 3. Vi behöver även en infosida till appen.
  Se exempel här; Infosidor i mobilapp 
  På länken ovan finns ett förslag som du kan kopiera och lägga in här i ärendet

       4. Namn för Appen
           När vi publicerar appen behöver vi även ett namn på denna. Namnet visas under ikonen i telefonen.

...

           Namnet på appen bör inte vara för långt då det i så fall klipps av vid visning i telefonen, runt 12 tecken eller så kort som möjligt rekommenderas.

...

 

.