Child pages
  • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Inställningen Inställningar > Internetkassa>  "Använd återkommande kortbetalning" aktiverar/avaktiverar man möjligheten att skapa nytt kortmedgivande.
  • Inställningen Inställningar > Ekonomi>  "Tillåt alternativet att skicka e-post till kunden med information om hur man skapar/uppdaterar kortmedgivande via webben" aktiverar/avaktiverar möjlighet att skicka * länk1 via e-post till kund
  • Inställningen Inställningar > Ekonomi>  "Tillåt alternativet att skapa/uppdatera kortmedgivande direkt i webbläsaren i receptionen" aktiverar/avaktiverar möjlighet att direkt öppna * länk1 i webbläsaren.

*Länk 1. Länk till formulär hos betalväxel där man fyller i kortuppgifter.

Beskrivning

Skapa ett kortmedgivande för en kund genom att söka upp kunden, klicka på menyknappen till höger om rubriken "Kunduppgifter" på personkortet och sedan välja "Nytt kortmedgivande". 

...

Ändra uppgifter för kortmedgivande

Ger möjlighet att uppdaterar uppgifter för ett existerande autogiromedgivandekortmedgivande. Genom att klicka på menyknappen till höger om kortmedgivandet på personkortet och sedan välja "Uppdatera kortuppgifter".

...