Child pages
  • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Man kan inte explicit associera en prislista till en organisationskund organisationskunds kundtyp utan den här typen får organisationens prislistan prislista som är man är kopplad till.

Personal

...

Tilläggsprodukt kallas produkter som är associerade med ett huvudabonnemang. Det kan vara frivilliga produkter, som varor eller abonnemang t.ex. handduksabonnemang eller olyckfallsförsäkringolycksfallsförsäkringmen också obligatoriska produkter, som t.ex. administrationsavgifter.

...

Tanken med förbeställningar är att kundansvarig ska förhandla med en organisation om att skapa upp förbeställningar av produkter för ett antal anställda. När den anställde sedan kommer till anläggningen så kan receptionisten söka upp en förbeställning och slutföra registreringen. Det finns möjlighet att importera en bunt med förbeställningar om t.ex. ett externt system används för organisationskunder.

Förbeställning kan inte tecknas ifall kunden är avstängd eller har obetalda fakturor.

Automatiserad justering av prislistor

...

Möjliga produkttyper:

  • Vara (dock inte lagervara)
  • Lagervara
  • Abonnemang
  • Värdekort (med produkter/klipp eller summa/presentkort)
  • AbonnemangEntré

Aktivera förbeställningar

...

Även abonnemangsköp som görs via Benify, Wellnet, Actiway och Söderberg & Partners (S&P) kan hämtas ut via denna rutin.

...