Child pages
  • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Kassan öppnas alltid om man registrerar ny kund eller tecknar nytt abonnemang

...

Här presenteras en sammanfattning av de angivna uppgifterna i rutinen. Gå igenom uppgifterna och verifiera att de stämmer innan du klickar på "Slutför". Därefter skapas det en beställning som automatiskt öppnas i kassan.

 

...

Teckna abonnemang som befintlig privatkund

...

Här presenteras en sammanfattning av de angivna uppgifterna i rutinen. Gå igenom uppgifterna och verifiera att de stämmer innan du klickar på "Slutför". Därefter skapas det en beställning som automatiskt öppnas i kassan.


...

Utnyttja avtal/förbeställning som befintlig kund

...