Child pages
  • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Även abonnemangsköp som görs via Benify, Wellnet Actiway och Söderberg & Partners (S&P) kan hämtas ut via denna rutin.

Tillägg till huvudabonnemanget kan konfigureras upp separat som flödet Vid uthämtning av friskvårdsbeställningar. men man använder samma flöde som för att hämta ut abonnemang. 

Vill man inte att produkten som köps via samarbetspartnern ska synas i övriga rutiner så se till att Använd i kundrutinerna under Produkter -> Produkt -> Basuppgifter inte är markerad.

  

...

Betalningsintyg för abonnemang

...