Child pages
  • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Tillägg för personalförmåner

...

Om kunden har ett onlineköp att hämta ut kommer menyvalet "Hämta ut onlineköp" att visas när man klickar på menyknappen till höger om rubriken "Kunduppgifter" på personkortet. Rutinen för att hämta ut ett onlineköp är i stort sett den samma som för registrering av en ny kund förutom att vissa uppgifter är förifyllda (de som kunden angav vid onlineköpet). Om det sker en prisjustering (för att kunden inte kan intyga den kundtyp som onlineköpet gjordes med) kommer "Produkt"-steget att innehålla beskrivande uppgifter om prisjusteringarna.

Köp via företag som hanterar personalförmåner

Även abonnemangsköp som görs via Benify, Wellnet Actiway och Söderberg & Partners (S&P) kan hämtas ut via denna rutin. Tillägg till huvudabonnemanget kan konfigureras upp separat som flödet Vid uthämtning av friskvårdsbeställningar. Vill man inte att produkten som köps via samarbetspartnern ska synas i övriga rutiner så se till att Använd i kundrutinerna under Produkter -> Produkt -> Basuppgifter inte är markerad.

  

...

Betalningsintyg för abonnemang

...