Child pages
  • Planeringslistor

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Video
DescriptionVideo: Planeringslistor
Link/Planeringslistor/Planeringslistor.html

Bokning > Planeringslistor

En planeringslista visar bokningar under en tidsperiod. Endast bokningar som hör till den aktuella anläggningen visas. Ni kan välja att filtrera bokningarna efter:

Section
Column
width30%

Fr.o.m:

Column
width70%

Ange fr.o.m vilket datum som aktuella bokningar ska sökas.

Section
Column
width30%

T.o.m:

Column
width70%

Ange t.o.m vilket datum som aktuella bokningar ska sökas.

Section
Column
width30%

Produktetikett:

Column
width70%

Ange för vilken produktetikett ni vill se aktuella bokningar. Mer information om Produktetiketter.

Section
Column
width30%

Resursetikett:

Column
width70%

Ange för vilken resursetikett ni vill se aktuella bokningar. Mer information om Resursetiketter.

Section
Column
width30%

Bokningsetikett:

Column
width70%

Ange för vilken bokningsetikett ni vill se aktuella bokningar. Mer information om Bokningsetiketter.

Section
Column
width30%

Resurs:

Column
width70%

Ni kan välja att filtrera bokningarna efter resurs för att skapa ett schema för en anställd eller för en lokal, eller på avdelning.

Section
Column
width30%

Gruppera på beställning:

Column
width70%

Normalt visas alla bokningar kronologiskt, men ni kan också välja att gruppera bokningar som tillhör samma beställning. Markera detta fält för gruppering på beställning.

Section
Column
width30%

Visa möblering:

Column
width70%
 

Anpassning av planeringslistor

Etiketter kan användas för att anpassa planeringslistor efter verksamhetens behov.

Exempel:
Vilka konferenslokaler i Stora huset behöver förberedas för kaffeservering?
Verksamheten har registrerat resursetiketten "Stora huset" och kopplat alla bokningsbara konferensrum belägna i Stora huset till denna etikett. De har även registrerat produktetiketten "Kaffeservering" och kopplat tjänsterna för kaffebokning till denna etikett.
För att få en planeringslista som visar vilka rum som bokats för kaffeservering i Stora huset en viss dag anges aktuellt datum som datumintervall, produktetiketten "Kaffeservering" och resursetiketten "Stora huset".

Önskar ni se alla bokningar för t.ex. en viss produktetikett (anges i fältet produktetikett) ska övriga sökfält lämnas orörda och endast aktuellt tidsintervall anges. Samma sak gäller vid sökning på övriga etiketter.