Child pages
  • Planeringslistor

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Video
DescriptionVideo: Planeringslistor
Link/Planeringslistor/Planeringslistor.html

Bokning > Planeringslistor

En planeringslista visar bokningar under en tidsperiod. Endast bokningar som hör till den aktuella anläggningen visas. Ni kan välja att filtrera bokningarna efter:

Section
Column
width30%

Fr.o.m:

Column
width70%

Ange fr.o.m vilket datum som aktuella bokningar ska sökas.

Section
Column
width30%

T.o.m:

Column
width70%

Ange t.o.m vilket datum som aktuella bokningar ska sökas.

Section
Column
width30%

Produktetikett:

Column
width70%

Ange för vilken produktetikett ni vill se aktuella bokningar. Mer information om Produktetiketter.

Section
Column
width30%

Resursetikett:

Column
width70%

Ange för vilken resursetikett ni vill se aktuella bokningar. Mer information om Resursetiketter.

Section
Column
width30%

Bokningsetikett:

Column
width70%

Ange för vilken bokningsetikett ni vill se aktuella bokningar. Mer information om Bokningsetiketter.

Section
Column
width30%

Resurs:

Column
width70%

Ni kan välja att filtrera bokningarna efter resurs för att skapa ett schema för en anställd eller för en lokal, eller på avdelning.

Section
Column
width30%

Gruppera på beställning:

Column
width70%

Normalt visas alla bokningar kronologiskt, men ni kan också välja att gruppera bokningar som tillhör samma beställning. Markera detta fält för gruppering på beställning.

Section
Column
width30%

Visa möblering:

Column
width70%
 

Anpassning av planeringslistor

...

Önskar ni se alla bokningar för t.ex. en viss produktetikett (anges i fältet produktetikett) ska övriga sökfält lämnas orörda och endast aktuellt tidsintervall anges. Samma sak gäller vid sökning på övriga etiketter.