Child pages
  • Planeringslistor

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Video
DescriptionVideo: Planeringslistor
Link/Planeringslistor/Planeringslistor.html

Bokning > Planeringslistor

En planeringslista visar bokningar under en tidsperiod. Endast bokningar som hör till den aktuella anläggningen visas. Ni kan välja att filtrera bokningarna efter:

...

Section
Column
width30%

Visa möblering:

Column
width70%
 

Anpassning av planeringslistor

...