Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Föreningsnummer och föreningsnamn hos riksidrottsförbundet 
  2. Ni är anslutna till förbunden Akademiska och/eller Friidrottsförbundet.
  3. Guid hos riksidrottsförbundet 
  4. SportID hos riksidrottsförbundet
  5. Användarnamn och lösenord hos riksidrottsförbundet 
  6. RF ser gärna att er lista på medlemar medlemmar ska vara tom vid första importen. Kontakta RF för att få hjälp med tömningen.

...