Child pages
 • Sekretesspolicy för Android-app

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

  • Visa nätverksanslutningar - Används för att kontrollera nätverksstatus
  • Skapa konton och ange lösenord - Används av kalendersynken för att lägga till konto (samma som Identitet - Lägga till eller ta bort konton)
  • Fullständig nätverksåtkomst - Används för kommunikation med server
  • Läsa synkroniseringsinställningar - Används av kalendersynken för att läsa ut nuvarande inställningar
  • Aktivera/inaktivera synkronisering - Används av kalendersynken för att slå av och på denna inifrån appen

 

 * Dessa rättigheter behövs inte i nyare versioner av Android men behövs för bakåtkompatibilitet. De används inte för Android 6.0 och senare
https://developer.android.com/reference/android/accounts/AccountManager.html#getAccountsByType(java.lang.String) )

 

...

  • Fullständig nätverksåtkomst - Används för kommunikation med server
  • Ändra ljudinställningarna - Används för att justera ljudvolym för magnetkortsläsarkommunikation
  • Kontrollera NFC - Används för att kontrollera om NFC är aktiverat om man använder kontaktlösa kort. 

Permissions used by BRPs Android apps

Booking app

 • Identity
  • Find accounts on the device - Used to check if there is an existing account for calendar sync*
  • Add or remove accounts - Used to create a new account for calendar sync
 • Calendar
  • Read calendar events plus confidential information - Used to read existing entries from calendar to perform sync with remote calendar
  • Add or modify calendar events and send email to guests without owners' knowledge - Used to create events when syncing with remote calendar
 • Contacts
  • Find accounts on the device - Used to check if there is an existing account for calendar sync (same as Identity - Find accounts on the device)*
 • Other
  • Read sync statistics - Used to check if calendar sync is active
  • View network connections - Used to check network access
  • Create accounts and set passwords - Used to create account for calendar sync (same as Identity - Add or remove accounts)
  • Full network access - Used for communication with server
  • Read sync settings - Used to check how calendar sync is configured
  • Toggle sync on and off - Used to turn the calendar sync on and off from the app

 * These permissions are not needed on newer versions of Android but have to be in. De används inte för They are not used in Android 6.0 och senare and later 
https://developer.android.com/reference/android/accounts/AccountManager.html#getAccountsByType(java.lang.String) )

Passage and control app

 • Microphone
  • Record audio - Used to communicate with audo jack connected magnetic card reader
 • Other
  • Full network access - Used to communicate with server
  • Change your audio settings - Used to adjust volume for card reader communication
  • Control Near Field Communication - Used to check if NFC is enabled when using NFC data carriers