Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

BRP uppdateras under den schemalagda aktivitentenaktiviteten. Om en person har uppsagt sin prenumeration på mailchimp-listan noteras i personens historik samt att personer sätts till att inte tillåta emailutskick.

...