Child pages
  • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kund som studerar och kan intyga sin skolgång genom giltigt Mecenatkort eller Studentkort.

Ungdom

 Kund som måste intyga sig genom giltig svensk eller utländsk identitetshandling. Via en inställning anges en övre åldersgräns (kunden måste vara yngre än den angivna åldern) som ska gälla för kundtypen. Anges ingen ålder så är standard 18 år.

...