Child pages
  • Open source

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Det enda undantaget är jfreechart-1.0.19.jar där en handfull källkodsfiler är ändrade av BRP Systems för att bland annat hantera svensk veckonumrering. För att uppfylla dess LGPL-3.0-licens så tillgängliggörs här de modifierade källkodsfilerna.

View file
nameorg.jfree.zip
height250