Child pages
 • Digis

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 

Brponly
TitleInternt
SettingVärde
useDigis
true (måste vara systemnivå)
digisServiceAuthToken
v1/import
digisUserAuthToken
single
digisUrlPostfix
brp?token=APINYCKELFRÅNWAYS
digisUrl
https://api.iqey.org
digisAuthorizationHeader
"Legacy", digis filtrerar ut token själva

 

 • Kräver java8 java8u101 pga SSL-cert
 • Den schemalagda aktiviteten "Digis synk" måste aktiveras.
 • Läsare som bifogas i ärendet ska ha "Används för externa inpasseringar via API" aktiverat.
 • Trigga en synk genom att spara ett aktivt abonnemang, gå in på abonnemanget från personkortet. tänk på att ändra något i SOVen tex meddelandet, annars biter inte Spara.
 • Efter lyckad synk så sparas nyttjaren i tabellen digis med tidpunkt och externtID vilket vi får i svaret från TargetEveryOne.
 • Loggen blir den schemalagda aktivitetens log dvs scheduler_digis_sync.txt
 • I loggen kan man söka efter delar av denna text "ExtInfo1:863, ExtInfo20:34231451" där ExtInfo1 = subscription.id och ExtInfo20 = person.cardnumber

 

Följande data skickar vi till Digis:

data.'IsSendSMS' = true
data.'TemplateId' = 311
data.'FirstName' = person.firstName
data.'LastName' = person.lastName
data.'Address' = "${address?.streetAddress}"
data.'City' = address?.postalCity
data.'DOB' = "${person.birthDate}"
data.'Email' = person.email?.address
data.'Gender' = Sex.MALE.equals(person.sex) ? 'Male' : 'Female'
data.'MobileCountryCode' = person.mobilePhone?.countryCode
data.'MobileNumber' = person.mobilePhone?.truncatedNoCountry
data.'IsActive' = true
data.'IsEmailOptIn' = person.allowEmail && Email.isValid(person.email)
data.'IsSendEmail' = true
data.'IsSmsOptIn' = person.allowSms
data.'CreationTypeId' = 6
data.'IsConvertToUniqueUrl' = true
data.'UniqueURLType' = 1
data.'ExtInfo1' = subscription.id
data.'ExtInfo2' = person.unit.name
data.'ExtInfo3' = person.unit.id
data.'ExtInfo4' = person.id
data.'ExtInfo5' = subscription.getMaxEnd().format('yyyy-MM-dd')
data.'ExtInfo20' = person.cardNumber
data.'ISOCountryCode' = address?.countryObject?.alpha2
data.'Zip' = address?.postalCode
 
 
Stamina kör även exportmallen "DigisAllActive" som Digis triggar via apit för att få en nattlig synk.