Child pages
  • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kund som studerar och kan intyga sin skolgång genom giltigt Mecenatkort eller Studentkort.

 

Ungdom

 

Kund som måste intyga sig genom giltig svensk eller utländsk identitetshandling. Via en inställning anges en övre åldersgräns som ska gälla för kundtypen. Anges ingen ålder så är standard 18 år.

 

Pensionär

Följande typer av pensionär förekommer:

...

Person kan ta del av av en tex rabatterad prislista som endast ska vara tillgänglig om man är anställd. I dagsläget finns det inget automatisk koppling mellan en anställd och kundtypen personal.

 

Ungdom

 

Kund som måste intyga sig genom giltig svensk eller utländsk identitetshandling. Via en inställning anges maximiålder som ska gälla för kundtypen. Anges ingen ålder så är standard 18 år.

Huvudabonnemang

Huvudabonnemang benämns det vanliga träningsabonnemanget som kunden väljer att teckna. Det kan vara både ett autogiroabonnemang eller ett kontantabonnemang.

...