Child pages
  • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Genom inställningen Inställningar > Kundrutiner > "Meddelande på betalningsintyg" kan man ange ett extra meddelande som ska synas på betalningsintyget. Här kan man exempelvis säga att betalningsintyget endast avser träning (bra för ansökan om friskvårdsbidrag).
  • Om man vill ha möjligheten att skicka betalningsintyg via e-mail från kundrutinerna måste man definiera en meddelande mall genom Inställningar> Meddelande > Ny > Brev vid e-post utskick av betalningsintyg. 

Beskrivning 

Det kan spara ut ett betalningsintyg gällande abonnemang för valfri period genom att trycka på menyknappen till höger om abonnemanget och välja "Betalningsintyg". Önskar du uppgifter om betalningar för en specifik period kan du ange denna period i datumväljarna över intyget.

...