Child pages
  • Attestera rapporterad tid

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Om den anställde ännu inte har låst sin månad finns det möjlighet att kan attestanten justera den planerade tiden för en dag. Detta görs genom att:

...