Child pages
 • Boka en tjänst eller vara

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Markera från starttid till sluttid på en resurs och tryck "B" (på tangentbordet) eller knappen "Boka". Man kan även markera ett tidsintervall genom att använda piltangenterna och hålla inne "Shift" för att markera. Vissa tjänster har en fast längd, och för dem räcker det att markera starttiden.
  1. Normalt sett går det bara att boka en tid om det inte finns några andra bokningar där. Det är dock möjligt att ha tjänster som klarar att dela resurs. Om det är en tjänst som kan delas visas det på bokningarna med en liten stapel hur stor kapacitet av resursen som är upptagen. För att det ska fungera behöver resursen ha en viss kapacitet och tjänsten ha ett kapacitetskrav.
 2. Om ingen beställningspanel är öppen väljs en beställare (eller skapas en ny) från kontaktregistret.
 3. Steg 1
  1. "Produktetikett" kan hjälpa till att begränsa urvalet av produkter för att lättare hitta den som söks.
  2. "Tjänst" för att välja tjänsteprodukt för bokningen.
  3. "Antal" anger antalet av tjänsten som ska bokas. Om två konferenslokaler, eller två samtidiga massager ska bokas, ange "2".
 4. Steg 2
  1. "Repeterande" låter dig upprepa samma bokning under en tidsperiod, exempelvis samma tid varje tisdag. Det finns även möjlighet att styra veckovis repetition, exempelvis bokningen skall upprepas måndagar var tredje vecka.
  2. "Ej flyttbar" gör att bokningen inte kan flyttas, t.ex. om kunden vill att en viss massör tar bokningen.
  3. "Annan deltagare" kan användas när man bokar ett sällskap på samma beställning och vill fördela gästerna på olika resurser. Med rätt inställningar kan deltagaren visas i texten på bokningen.
  4. "Internt meddelande" visas i bokningsschemat, t.ex. två (2) veganer eller en rullstol. Brevikonen visar att det finns ett internt meddelande på bokningen.
  5. "Externt meddelande" visas på bekräftelsen och på fakturan (inställbart i rapportmallen). För gruppaktiviteter visas detta i internetbokningen.
  6. "Möblering" låter dig välja hur en lokal ska möbleras (om funktionen är aktiverad).
  7. "Antal deltagare" används för att visa antal deltagare i planeringslistor och i bokningsvyn.
  8. Klicka på "Slutför" för att slutföra tjänstebokningen.
 5. I bokningspanelen till höger visas alla bokningar som ingår i beställningen. Så länge som beställningspanelen är öppen kommer nya bokningar läggas till den beställningen. För att avsluta beställningen klicka på "Stäng" eller "Esc" på tangentbordet.

...