Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Bekräftelse av uppsägning

...

  1. Kontakta BRP Support som hjälper er aktivera möjligheten att tvinga era kunder att välja uppsägningsorsak
  2. Konfigurera uppsägningsorsaker under "Produkter > Inställningar > Uppsägningsorsaker".
    a. Kryssa i "Visa på Internet" som innebär att orsaker kommer att presenteras som ett möjligt val vid uppsägning via Mina Sidor

Bekräftelse på uppsägning

Vid uppsägning skickas ett e-postmeddelande både till nyttjaren och betalaren av abonnemanget. Innehållet i e-postmeddelandet anges av en rapportmall (kontakta BRP support för anpassning av innehållet).

 

Brponly
TitleInställningar

Inställningar

InställningBeskrivningNivå
Visa 'Säg upp abonnemang' på webbenAnger om kunden ska kunna säga upp sitt abonnemang på webben.Anläggning
Använd uppsägningsorsakAnger om uppsägningsorsak ska användas vid uppsägning. Förutsätter att det finns minst en uppsägningsorsak konfigurerad.Anläggning
Bekräftelse på uppsägning av abonnemangPekar ut en rapportmall som bifogas i ett e-post till nyttjaren/betalaren av det uppsagda abonnemangetAnläggning
Skicka abonnemangsbekräftelse även till betalarenAnger att e-post även skickas till betalaren när abonnemanget sägs upp. Är aktiverat som standard.Anläggning