Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

På Bekräfta-sidan för respektive flöde (teckna abonnemang, köp värdekort, ...) så visas ett fält där rabattkoder kan anges.Flera olika rabattkoder kan användas vid en beställning. Läggs olika rabattkoder på samma produkt så kommer den rabattkoden som ger mest rabatt appliceras. Hur mycket rabatt som varje rabattkod ger visas under tabellen med produkter.