Child pages
 • Google Play-åtkomst

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Börja med att skapa en dummy-app, för att kunna tilldela rätt rättigheter (vi kommer sedan ändra till rätt namn etc)
  1. Image Modified
  2. Image RemovedImage Added  
 2. Bjud sedan in vår Android-användare (android.brp@brpsystems.se) till ert konto
  1. Image RemovedImage Added
  2. Image RemovedImage Added
 3. Konfigurera API-åtkomst
  1. Image RemovedImage Added
  2. Image RemovedImage Added
  3. Image RemovedImage Added
  4. Image Modified
  5. Image RemovedImage Added
  6.  Image RemovedImage Added
  7. Image RemovedImage Added
 4. Nu har en fil laddats ner vid namn Google Play Android Developer-xxxxx.json, denna fil behöver vi, maila den till android.brp@brpsystems.se.
 5. Allt klart!