Child pages
  • Objektet anläggning

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

För filhantering samt för att ändra er logo på fakturor och liknande.

Flik Besöksgränser

Definera totalt antal samtida besökare. Kräver att alla individer passerar via en IN- eller INRE-läsare och via en UT-läsare under ett besök. Antal samtida besökare = Antal incheckade - Antal utcheckade. Se aktuellt antal under varje given tidpunkt via Kontaktregister - Besök

Möjlighet att definera samtida besökare per inpasseringstyp. Användbart om man t.ex har en avdelning i verksamheten t.ex "Bad" har en gräns som inte får överstigas medan övriga verksamheten inte ska påverkas, t.ex gymmet.