Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Vi vill använda oss av spårningstjänst (t.ex. Google Analytics). Går det?

  • I dagsläget har vi inget stöd för spårningstjänster men det är något vi tittar på för framtidenDenna funktion är ett tillval. Kontakta BRPs säljare genom ett mail till support@brpsystems.se för mer information om hur ni kommer igång.

Frågor om gruppträning

Kan vi ha bilder och beskrivning av passen?

...