Child pages
  • Månedlig avstemning

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Statistikk > Bilagssammenstilling. Resultatet viser alle kontobevegelser og ikke bare de som er journalført. Om en saldo ikke stemmer overens med Økonomi > Bokføring > Kontorader under den søkte perioden er det ofteste kontobevegelser som ikke er journalførte. F. eks en kassarapport som ikke er gjort eller en innbetalingsjournal som ikke er skapt. Da bruker dere rutinen Månadsrutiner
  • Økonomi > Bokføring > Kontorader. Resultatet viser en liste med kontohendelser fra BRP som kan sammenliknes med hovedboken bilag for bilag. Kontoradene inneholder bare jornalførte bilager. 
  • Økonomi > Bokføring > Kontotransaksjoner. Resultatet viser alle kontobevegelser og ikke bare de som er journalførte. Listen er mere detaljert og den viser informasjon som f.eks fakturanummer, kvitteringsnummer, kunde, produkt mm. 
  • Om kvitteringsoversikten stemmer Bilagssammenstilling stemmer med kontorader for den aktuelle perioden, men det er differanse sammenlignet med hovedboken så mangler dere sannsynligvis bilaget. Se da på Økonomi > Bokføring > Bilag om der er noen som ikke er eksporterteeksportert. Om dere stopper manuelt, kontroller ekstra nøje deres stoppede bilag mot kontoradene. 

...