Child pages
 • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Frys ett abonnemang genom att klicka på menyknappen till höger om abonnemanget och sedan välja "Frys". Rutinen består av stegen "Identifiera", "FrysningsorsakOrsak", "FrysperiodPeriod" och "Bekräfta". Om man har konfigurerat att inte använda sig av avvikelseorsaker så kommer steget "Frysningsorsak" inte att visas. 

...

Här identifierar man att det är kunden som är användare av abonnemanget. Det är också möjligt att identifiera ett ombud som fryser abonnemanget åt kunden.

2.

...

Orsak

Här måste man välja något av de konfigurerade frysningsorsakerna. Frysningsorsaker som kräver en avgift presenteras med priset efter orsakens namnMan har även möjlighet att ange en kommentar.

3.

...

Period

Här ska man välja frysperiodens start- och slutdatum. Om man klickar på "Idag"-knappen så påbörjas frysningen direkt. En tabell med valt abonnemang och eventuella tilläggsabonnemang visas med information om nästa debitering (autogiroabonnemang) eller förlängd giltighetstid (kontantabonnemang). När man fryser ett abonnemang kan det innebära att kuden kunden får "frysta debiterade dagar tillgodo" (dagar som kunden betalt för men inte kan utnyttja eftersom abonnemanget är fryst). Dessa dagar kommer kunden tillgodo då nästa debitering sker (autogiroabonnemang) eller som förlängd giltighetstid (kontantabonnemang).

...

Tina upp ett abonnemang genom att klicka på menyknappen till höger om abonnemanget och sedan välja "Tina upp". Identifiera kunden och bekräfta sedan uppgfiterna uppgifterna innan du klickar på "Slutför" i "Bekräfta"-steget.

...

OBS! När en frysning på ett autogiroabonnemang förkortas kan det innebära att kunden måsta måste betala ikapp. Summan att betala visas då i "Frysperiod"- och "Bekräfta"-stegen.  När man klickar på "Slutför" så skapas en beställning som automatiskt öppnas i kassan.

...

Man kan endast förlänga pågående frysningar. Klicka på menyknappen till höger om abonnemanget och välj sedan "Förläng frysning". Identifiera kunden (eller ombudet), välj slutdatum och bekräfta sedan uppgfiterna innan du klickar på "Slutför" i "Bekräfta"-steget.


...

 

Friperiod för abonnemang

 

Konfiguration

 

 • För att man ska bli tvungen att ange en orsak till friperioden så ska inställningen Inställningar > Kundrutiner > "Använd avvikelseorsaker" sättas. Därefter kan man via Produkter > Inställningar > Avvikelseorsaker skapa orsaker till en friperiod. Välj typen "Friperiod" när du skapar en ny avvikelseorsak. 
 • Om man önskar att en bekräftelse ska skrivs ut och att ett e-post ska skickas till kunden så ska inställningen Inställningar > Kundrutiner > "Använd bekräftelse på frysning av abonnemang" sättas.
 • Notera att inställningen Inställningar > Kundrutiner > "Debitera fryst abonnemang under bindningstiden" påverkar debiteringen även vid friperiod. Är inställningen aktiverad så kommer abonnemang med friperiod debiteras även under friperioden och kunden kommer istället få dagar tillgodo på sitt abonnemang. Tillgododagarna kan sedan användas då bindningstiden löpt ut.

 

Beskrivning

 

Skapa en friperiod för ett abonnemang och dess tillägg genom att klicka på menyknappen till höger om abonnemanget och sedan välja "Ny friperiod". Rutinen består av stegen "Identifiera", "Orsak", "Period" och "Bekräfta". Om man har konfigurerat att inte använda sig av avvikelseorsaker så kommer steget "Orsak" inte att visas. 

 

1. Identifiering

 

Här identifierar man att det är kunden som är användare av abonnemanget.

 

2. Orsak

 

Här måste man välja någon av de konfigurerade orsakerna. Man har även möjlighet att ange en kommentar.

 

3. Period

 

Här ska man välja friperiodens start- och slutdatum. Om man klickar på "Idag"-knappen så påbörjas friperioden direkt. En tabell med valt abonnemang och eventuella tilläggsabonnemang visas med information om nästa debitering (autogiroabonnemang) eller förlängd giltighetstid (kontantabonnemang). När man skapar en friperiod för ett abonnemang kan det innebära att kunden får "debiterade dagar tillgodo" (dagar som kunden betalt för men som blev gratis när friperioden skapades). Dessa dagar kommer kunden tillgodo då nästa debitering sker (autogiroabonnemang) eller som förlängd giltighetstid (kontantabonnemang).

 

4. Bekräfta

 

Här presenteras en sammanfattning av rutinen. Kontrollera uppgifterna och klicka på "Slutför" för att skapa friperioden.

 

 

...

 

Ta bort friperiod

 

Konfiguration

-

 

Beskrivning

 

Ta bort en friperiod på ett abonnemang genom att klicka på menyknappen till höger om abonnemanget och sedan välja "Ta bort friperiod". Identifiera kunden och bekräfta sedan uppgifterna innan du klickar på "Slutför" i "Bekräfta"-steget.

 

OBS! När en friperiod tas bort kan det innebära att kunden måste betala ikapp. Summan att betala visas då i "Bekräfta"-steget. När man klickar på "Slutför" så skapas en beställning som automatiskt öppnas i kassan.

 

 

 

 

Överlåta abonnemang

Konfiguration

 • För att få överlåta ett abonnemang måste man aktivera den funktionen på produkten. Sök upp produkten i BRP-klienten via menyn Produkter > Produkter. Välj fiken "Abonnemang" i produktkortet och kryssa i "Tillåt överlåtelse". OBS! Det går enbart att överlåta ett kontantabonnemang.

Beskrivning

Det går enbart att överlåta ett kontantabonnemang. Observera att överlåtande kundens eventuella tilläggsabonnemang inte kommer att överlåtas.

Sök upp kunden som vill överlåta sitt abonnemang. Klicka på menyknappen till höger om abonnemanget och välj sedan "Överlåt". Överlåtrutinen innehåller följande steg: 

1. Identifiering

Här identifierar man den överlåtande kunden.  

...

Koppla annan betalare till abonnemang

Konfiguration

 Beskrivning

 Ett autogiroabonnemang kan betalas av någon annan än nyttjaren. Menyvalet "Koppla annan betalare" visas i menyn för ett huvudabonnemang då annan betalare kan kopplas till abonnemanget.

...

 • En kund har en kundtyp med tidsbegränsat intyg, t.ex. student med Mecenatkortet eller tillfällig sjukpensionär med intyg från Försäkringskassan. Kundtypen kommer automatisk att övergå till Ordinarie prislista då tidsbegränsningen går ut. För att kunden ska få behålla sin kundtyp måste den komma in och intyga sin kundtyp på nytt genom att visa upp nya intyg. 
 • En kund som blivit student eller pensionär kan lämna fram ett intyg som styrker rättigheten att bli den nya kundtypen. Kunden får då prislistan för den nya kundtypen.


...

Nytt medlemskort

Konfiguration

 • I inställningen Inställningar > Kundrutiner >  "Nytt medlemskort" anger man vilka produkter som ska vara valbara som medlemskort i rutinen "Nytt medlemskort".

Beskrivning

Om konfigureringen ovan är gjort kommer menyn vid kunduppgifterna på personkortet att innehålla menyvalet "Nytt medlemskort".

...