Child pages
  • Schemalagd öppning av dörrar

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Schema kopplingen sätts upp av BRP-support.

Brponly
TitleKonfiguration

1) Välj en port av typen GAT Access 6000-serie.

2) Välj schema och sen OK (förslagsvis ett nytt schema med namn som kunden förstår är kopplat till grinden).

3) Starta om porten (högerklick i Portar-vyn ->Starta om port på passageservern)

Vid ändring av schema som är kopplat till en port startar porten om automatiskt.

Brponly
TitleGat Access konfiguration

Krav på firmware version: GAT Access 6100 (Firmware Version 4.5.0 or later) and GAT Access 6200/6350/6500 (Firmware Version 4.4.0 or later)

För att sätta text som visas i öppet läget:

1) Anslut med GAT Configuration Manager.

2) Gå till "Display Texts" fliken och ladda text-strängarna (Read texts).

3) Ändra värdet till "Always_Open" nyckeln till önskad text.

4) Spara texten på läsaren (Save Texts).

DK_GAT-Access_PermanentOpenFunction-EN_10.pdf

Vi öppnar de reläer som är satta som Entrance