Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

För att få administrera rabattkoder (skapa, ta bort, bestämma vilka prislistor och produkter de gäller för) krävs användarrättigheten Rabattkoder. För att ändra rättighet på en roll går du till Kontaktregister - Inställningar - Roller 
Rättigheten ger tillgång till menyvalet Produkter > Inställningar > Rabattkoder
som visar en lista över de rabattkoder som finns inlagda i systemet.

...