Child pages
  • Avisering av autogirodebitering

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Avisiering av autogirodragning avtalegiro och

...

återkommenade kortbetalningar.

Denna funktion riktar sig främst till er som använder kundkonto som dras via autogiro, avtalegiro eller avtalegiroåterkommenade kortbetalningar. Om inte kundkonto nyttjas är det inte nödvändigt eftersom beloppet då redan är aviserat i abonnemangsavtalet. I och med att beloppet som dras skiljer sig från månad till månad så kan ni skicka ut en specifikation till kunden inför dragningen. Om ni trots detta vill skicka för alla autogirofakturor fakturor och inte bara kundkonto, kolla med er utgående e-postserver om dom kan hantera den stora mängden mail som skickas.

...

.

  • Aviseringsfakturan upprättas i samband med att autogirofilen skapas och skickas sedan via fakturadistributionen via E-post. 

 

Info
titleOBS

Tänk på att Bankgirot kräver att kunden aviseras senast 8 dagar före dragning.
För att kunna använda aviseringen måste ni skapa debiteringsfilen minst 8 dagar i förväg.

...