Child pages
  • Besök

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Besöksstatistiken visar de inpasseringar som definieras som ett besök:

  • Första INpasseringen IN-passeringen per abonnemang och dag
  • Första INpasseringen IN-passeringen per entré och dag
  • Alla INpasseringar IN-passeringar där klipp dragits från ett klippkort

AvvieklserAvvikelser:

  • Om man UTpasserar passerar via en UTläsare UT-läsare nollas besöket och det blir ett nytt besök vid nästa INpasseringIN-passering
  • Om man inte passerat via en INläsare IN-läsare innan man passerar en Inreläsare Inre-läsare eller UT-läsare så hanteras passeringen som en INpasseringIN-passering

 

Exempel:
En kund passerar in på sitt abonnemang och får en godkänd inpassering kl 09.00. Kunden går hem utan att passera via en UTläsare och passerar senare samma dag in ytterligare en gång kl 17.00. Inpasseringen kl 09.00 behandlas i BRP som en inpassering och ett nytt besök medan inpasseringen kl 17.00 enbart är en inpassering.

...