Child pages
 • Besök

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Kontaktregister > Personer alternativt "F9".
 2. Börja med att först göra ett "Avancerat urval" på:
  1. Anläggning: välj aktuell anläggning
  2. Abonnemang: Alla, giltiga
  3. Tryck Klicka på "Nytt urval".
  4. Nu har du en lista på alla med giltiga abonnemang på aktuell anläggning.
 3. Tryck Klicka på "Avancerat urval" igen. I detta val ska du bara välja:
  1. Senaste besök: ange t.ex. 2011-06-01 - 2011-06-30
  2. Tryck Klicka på "Uteslut från urval".
  3. Nu tog du bort alla som tränat den senaste månaden från listan, kvar blir dem som inte tränat.