Child pages
 • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Brponly
TitleKonfigureringsinfo

Checklista för BRPs personal när de förenklade kundrutinerna ska aktiveras tillsammans med kunden. Gör inställningarna i denna ordning för att hålla nere antalet steg.

 1. Aktivera systeminställningen "Använd förenklade kundrutiner"
 2. Starta om BRP
 3. Skapa varor för fysiskt medlemskort vid ny kund, borttappat kort och trasigt kort.
 4. Gå igenom allt under Inställningar > Kategori > Kundrutiner tillsammans med kunden (rättigheten "Systeminställningar" krävs). Här används varorna för kort från föregående steg.
 5. Skapa prislistor för student, pensionär och personal.
 6. Aktivera de kundtyper som ska användas under Kontaktregister > Inställningar > Kundtyper. Koppla till rätt prislistor.
 7. Aktivera "Uppdatera prislistor och abonnemangspriser" i schemaläggaren.
 8. Abonnemang - lägg till prissättning för de olika kundtyperna för den ordinarie produkten, så den kan ersätta specialprodukter för student, pensionär etc. Behåll specialprodukterna tills vidare.
 9. Abonnemang - aktivera "Använd i kundrutinerna" för de ordinarie produkterna.
 10. Abonnemang - skapa produkttillägg (exempelvis plastkort vid ny kund, handduksabonnemang som tillval).
 11. Skapa uppföljningspukt "Kundtyp går ut" så att studenter uppmanas komma in för att visa sitt Mecenatkort innan sista giltighetsdag.
 12. Valfritt: Justera Kontaktregister > Inställningar > Personstatustyp så att endast händelser som personalen ska känna till eller åtgärda markeras i kundrutinerna.
 13. Om förbeställningar för organisationer aktiverats behöver man göra en about.gsp i kundrutinerna för att detta ska aktiveras.
 14. Aktivera förbeställningar på kundkortet för aktuella organisationer.
 15. Gå till kassan och tryck "BRP Online" för att demonstrera funktionerna för kunden.

Issues:

 1. Kundtyp sätts inte i swingkassan, så där får inte abonnemanget rätt pris
 2. Tidigare sålda abonnemang behöver vid någon punkt konverteras till kundtypneutrala produkter.
 3. Tidigare registrerade kunder behöver få kundtyp från abonnemangsprodukt i samband med punkt 2.

 

 

Begrepp

...

Kundtyper

Förenklande kundrutiner bygger på tre generalla fördefinerade kundtyper: Ordinarie, Student och Pensionär. Kundtypen styr vilka typer av abonnemang och tilläggsprodukter som kunder har möjlighet att teckna samt under hur lång tid kunden är berättigad att utnyttja priser som är associerade till respektive kundtyp. Observera att priset som kunden påverkas av alla prislistor som personen är berättigad till, dvs kundens priser kommer inte bara baseras på kundtypens prislista utan också om det finns prislistor som ger billigare pris (tex. rabatterade prislistor). Dvs. kunden kommer alltid att få billigaste priset.

...