Child pages
 • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Brponly
TitleKonfigureringsinfo

Checklista för BRPs personal när de förenklade kundrutinerna ska aktiveras tillsammans med kunden. Gör inställningarna i denna ordning för att hålla nere antalet steg.

 1. Aktivera systeminställningen "Använd förenklade kundrutiner"
 2. Starta om BRP
 3. Skapa varor för fysiskt medlemskort vid ny kund, borttappat kort och trasigt kort.
 4. Gå igenom allt under Inställningar > Kategori > Kundrutiner tillsammans med kunden (rättigheten "Systeminställningar" krävs). Här används varorna för kort från föregående steg.
 5. Skapa prislistor för student, pensionär och personal.
 6. Aktivera de kundtyper som ska användas under Kontaktregister > Inställningar > Kundtyper. Koppla till rätt prislistor.
 7. Aktivera "Uppdatera prislistor och abonnemangspriser" i schemaläggaren.
 8. Abonnemang - lägg till prissättning för de olika kundtyperna för den ordinarie produkten, så den kan ersätta specialprodukter för student, pensionär etc. Behåll specialprodukterna tills vidare.
 9. Abonnemang - aktivera "Använd i kundrutinerna" för de ordinarie produkterna.
 10. Abonnemang - skapa produkttillägg (exempelvis plastkort vid ny kund, handduksabonnemang som tillval).
 11. Skapa uppföljningspukt "Kundtyp går ut" så att studenter uppmanas komma in för att visa sitt Mecenatkort innan sista giltighetsdag.
 12. Valfritt: Justera Kontaktregister > Inställningar > Personstatustyp så att endast händelser som personalen ska känna till eller åtgärda markeras i kundrutinerna.
 13. Om förbeställningar för organisationer aktiverats behöver man göra en about.gsp i kundrutinerna för att detta ska aktiveras.
 14. Aktivera förbeställningar på kundkortet för aktuella organisationer.
 15. Gå till kassan och tryck "BRP Online" för att demonstrera funktionerna för kunden.

 

...