Child pages
  • BRP Websocket

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Brponly
TitleSettings

Sedan 2016.4203:

För att få passagetries ut på websocket behöver "sendPassageTriesOverWebSocket" slås på.

För att få ut bilder tillsammans med passagetries (eg endast aktuellt för inpasseringsdisplayen) behöver även "sendPassageTryPicturesOverWebSocket" slås på. 

TÄNK på att alla workouts på alla anläggningar kommer ut på websocketen oavsett om någon lyssnar eller inte. DVS hos tex Nordic Wellness eller F24S kommer väldigt mycket data att laddas i onödan.

Om den som implementerar är riktigt värdelös så kan vi skicka dem denna exempelkod. Jag vill inte lägga den publikt då random snubbe skulle kunna använda den. (Anders 2016-11-15) 

Ligger som attachment här http://dok.brpsystems.se/confluence/pages/viewpageattachments.action?pageId=3

...