Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Värdekortsprodukter
  1. Skapa och konfigurera produkter enligt sidan Värdekort
  2. Kryssa i Bokbar Bokningsbar via Internet för att produkten ska bli synlig i kundwebben.
  3. Inställningar > Inställningar > "Generera slumpvisa nummer på värdekort" måste vara på. Annars går det att gissa sig till värdekortsnummer när man betalar med värdekort.
  4. Beskrivningar i värdekortsprodukter kan presenteras med HTML (se Textformatering).
  5. Det går att sälja värdekort där kunden själv får ange ett belopp. Detta gäller för värdekortsprodukter som har "Typ av värdekort" = "Summa" och saknar pris. I nuläget kan man inte konfigurera ett maxbelopp.
  6. Värdekortet skickas som pdf i ett e-postmeddelande till mottagaren. En rapportmall måste kopplas till värdekortsprodukten för att pdf:en ska skapas. Det krävs även en meddelandemall för e-postmeddelandet.
   1. Gå till Inställningar > Rapportmallar. Kontrollera att mallen "Värdekort i e-post från kundwebben" finns. Skapa annars en ny rapportmall för "Innehållstyp" = "Värdekort" och "Mall" = "valuecard_customerweb.jasper".
   2. Gå till Produkter > Produkter och öppna en produkt av typen Värdekort. Gå sedan till tabben Värdekort och välj den ovan skapade rapportmallen i dropdown-menyn för "Rapportmall för automatisk utskrift". Upprepa denna konfiguration för alla produkter av typen värdekort som du vill automatiskt ska mailas ut till kund efter köp i kundwebben.
   3. Gå till Inställningar > Meddelanden och kontrollera att det finns mallar för typen "Brev vid utskick av värdekort". Skapa annars en nytt meddelande för "Namn" = "Brev vid utskick av värdekort". "Ämnesrad" och "Mall" kommer att användas i e-postens ämnesrad resp. meddelande. "Mall" kan innehålla HTML-taggar.

 2. Webbkategorier
  1. Webbkategorier används för att gruppera värdekort, t.ex. i "Presentkort" och "Klippkort". Ett värdekort kan dock finnas i flera webbkategorier.
  2. Skapa och konfigurera produkter enligt sidan Webbkategorier
  3. Kryssa i Visa för att webbkategorin ska bli synlig i kundwebben.

 3. Betalalternativ
  1. Värdekort måste betalas direkt på internet.

 4. Kvitto
  1. Vid köp av ett värdekort kan ett kvitto skickas till kunden via e-post. Slå på kvitto via e-post med Inställningar > Inställningar > "Skicka kvitto via e-post vid slutfört internetköp"
  2. En kopia på samtliga kvitton som skapas kan skickas till en specifik e-postadress. Den adressen ställs in via Inställningar > Inställningar > "Skicka kvittokopia till"

...